Global Mobility

מכון המחקר המשותף לישראל וסין יערוך מחקרי רוחב ועומק בתחום – תוך השואה בין מדינות ובתוך מדינות לגבי הטיפול בעובדים אלו בהיבטים השונים הרלוונטים לתופעה.
המכון יוציא ניירות עמדה ומאמרים הקשורים לנושא וגם יפתח תוכניות לימוד והדרכה בתחום.
דרך נושאים אלו יתעורר דיון אקדמי מעשי בתחום תוך בנית טיוטא להגדרות ונהלים שיגדירו בין היתר את ה-BEST PRACTICES בתחום.
המכון יפיץ ניירות עמדה ויפרסם מאמרים שיקדמו הן את המחקר והן את הפרקטיקה בנושא זה.

מכון המחקר

GLOBAL MOBILITY או בשמה האחר ניידות מומחים/עובדים הינה מונח המשקף את הצורך של מדינות שונות בעובדים מיומנים/לא מיומנים כדי לקיים את הכלכלה והמשק המקומי. עובדים מסוגים אלו הינם אזרחי מדינות אחרות המחפשים עבודה/או מוצעת להם עבודה במדינה זרה.

בעיה מרכזית בתחום היא העדר מידע אמין "אחיד" ובר השוואה. הדבר נובע מהעדר הגדרות מוסכמות למושגי יסוד, כמו למשל מי נחשב כעובד זר, ועד מתי, מה ההגדרה של מומחה, של פליט, של מחפש עבודה, וכו'. בעיה נוספת היא העדר נהלים מוסכמים במדינות ביחס לנושאים כמו כיסוי ביטוח רפואי, תשלום מיסים, פנסיה, ביטוח לאומי, וכו'. וכמובן חסר לא מעט ידע על ניהול ארגוני ואישי של העובדים "הזרים" עם הגעם למדינת היעד.

רוצים לקבל יותר מידע?

השאירו פרטים כאן:

b

אנא בחר שפה

היי! ברוכים הבאים, צריכים עזרה?

דילוג לתוכן